Η ιστορία μας

15

Το 2008 τρεις φίλοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς η ποικιλομορφία και το μικροκλίμα της χώρας μας είναι καθοριστικοί παράγοντες ώστε να παραχθούν άριστα προϊόντα. Πολλοί ήταν οι κλάδοι που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τους, αλλά αυτό που πραγματικά τους συνεπήρε ήταν η άριστη κοινωνία των μελισσών,
οδηγώντας τους στην μελισσοκομία.

Παρακολουθώντας παράλληλα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα μελισσοκομίας και αγοράζοντας τα πρώτα μελισσοσμήνη, ξεκινούν την παραγωγή μελιού, γύρης και βασιλικού πολτού.

Το 2014 και μετά από εξαετή ανάπτυξη, ιδρύθηκε η εταιρεία Nature’s Foods, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία μελισσοκομικών προϊόντων. Η πρώτη οικογένεια προϊόντων ονομάστηκε allegory.